KZV Sloveč - Heidi od Bukové studánky - CACT

05.05.2013 20:30

Heidy od Bukové studánky - I.cena, počet bodů 192, CACT a vítěz zkoušek

děkujeme Ivě Najmanové a Pepovi Milíkovi za skvělý výkon

Zpět